Soma

Provádíme realizace interiérů s plným servisem od úvodního návrhu po předání do provozu.

S interiéry jsou spojeny mnohé stavební zásahy a tak se naše činnost zabývá také stavebními pracemi.

Stavba zase vyžaduje technické zařízení budov, které kompletně koordinujeme a rovněž dodáváme.

Interiér i stavba jsou ve STINTER CZ procesem závislým na precizním řízení a precizním řemeslném podání.

Příprava a koordinace je u nás pečlivě zpracována před zahájením samotných prací.

Realizaci zajišťujeme dle schváleného harmonogramu vlastními i spolupracujícími zručnými řemeslníky.

Důsledná je ve STINTER CZ vedle přípravy také náročná kontrola v procesu i při dokončení.

Zajišťujeme samozřejmě také provoz, servis a trvalou údržbu nejen na námi dodávaných realizacích.

  • Status realizováno 2014
  • Místo Praha 6
Stinter
  • spolehlivě
  • precizně
  • včas